Home
  Nieuws
   
 
 
Algemeen  
Bestuur  
Secretariaat  
Doelstelling en Beleidsplan  
Aangesloten Organisaties  
   
  Geschiedenis
  Participatie
  Contact

Een stichting als de SLV die als belangrijke taak heeft het rechtvaardig verdelen van ‘gekregen’ geld kan alleen maar goed functioneren als er duidelijke afspraken zijn over de vertegenwoordiging, de samenstelling van het bestuur en de besluitvorming. Maar bovendien afspraken over de toetreding van nieuwe deelnemers of het uitsluiten van deelnemers die niet meer aan de criteria voldoen.

Een paar van die duidelijke afspraken zijn:
Alle organisaties hebben één vertegenwoordiger in het bestuur.
Voorzitter en secretaris/penningmeester worden voor vier jaar benoemd, en zijn een keer herbenoembaar in die functie.
Elk jaar wordt bekeken of de aangesloten organisaties nog voldoen aan de criteria.
Besluiten over het toelaten of schrappen van een organisatie worden met tweederde meerderheid genomen, in een vergadering waarin ten minste driekwart van het aantal bestuursleden aanwezig is.

 
Bestuurssamenstelling

Drs. H.J.L. Ridderbos* Reumafonds, voorzitter
Drs. J.I. de Ruijter* Prinses Beatrix Spierfonds
D. Schutgens Revalidatiefonds
R. Baardse Brandwondenstichting
Drs. J.W.M. Dessing Diabetes Fonds
Drs. L.H. van Deth MBA Aidsfonds
Drs. R. Gorter Fonds Psychische Gezondheid
Drs. T.A.J. Oostrom Nierstichting
Drs. M.T. Rudolphie, MBA KWF Kankerbestrijding
M.R. Rutgers M.Sc.* Longfonds
L. Roeters KNCV Tuberculosefonds
H. de Haan Hersenstichting Nederland
Drs. F. Italianer Hartstichting
Mw. B. Tool Maag Lever Darm Stichting
   
* Leden Dagelijks Bestuur