Home
  Jaarverslag
  SLV
   
  Geschiedenis
   
  Contact
In 1956 vraagt de KNVB toestemming om een voetbaltoto te mogen organiseren. De opbrengst zal dan naar de voetbalorganisatie gaan. Er ontstaat onenigheid over de verdeling, want de Caritaspool (opbrengst voor maatschappelijk werk en volksgezondheid) eist een deel van de toto-opbrengst. De overheid komt tussenbeiden en besluit dat 3/4 van de gelden naar de sport mag en de rest verdeeld moet worden onder de andere sectoren.
De organisatie die de opbrengsten verdeelt moet losstaan van de KNVB en zo wordt opgericht in:
 
1960
Stichting Nationale Sporttotalisator. Verdeelt het geld van de Toto.
Opbrengst naar sector Sport, maar ook naar: Cultuur: Pr. Bernhard Fonds, Maatschappelijk werk: Kon. Juliana Fonds, Vluchtelingenwerk, Novib, Volksgezondheid: SFV (Oprichting 10 november 1960).

Deelnemers in SFV: Prinses Beatrix Polio Fonds, Nat. Reuma Fonds, Kon. Wilhelmina Fonds, Wit-gele/Groene/Oranje-groene Kruis, Ned. Federatie Geestelijke Volksgezondheid, KNCV-Tuberculose bestrijding, Ned. Astma Stichting, Ned. Rode Kruis, Nationaal Revalidatie Fonds.
 
ALN (Algemene Loterij Nederland) / BankGiro Loterij.
Opbrengst naar: Pr. Bernhard Fonds (nu: Prins Bernard Cultuurfonds), Kon. Juliana Fonds (nu: Oranje Fonds), St. Katholieke Noden (nu: Skanfonds), St. Fondsenwerving Mil. Oorlogs- en Dienstslachtoffers, St. Fondsenwervingsacties Volksgezondheid, SFV (nu: Stichting Loterijacties Volksgezondheid, SLV), Fonds
Bijzondere Uitkeringen.
 
Toegelaten tot SFV: Nierstichting Nederland, Ned. Hartstichting.
 
Lotto opgericht, opbrengsten beheerd door SNS (sporttoto).
Opbrengst naar dezelfde sectoren en fondsen als de Toto.
 
Werk Kruisverenigingen (inmiddels gefuseerd tot Nationale Kruis
vereniging) valt onder AWBZ. Delen niet meer mee in opbrengst
Toto/Lotto (SNS). Kruisvereniging geschrapt als participant in SFV.
 
Oprichting Nationale Postcode Loterij.
Opbrengst naar organisaties op gebied van ontwikkelingssamen-werking, mensenrechten, natuurbescherming en milieu en sociale cohesie (de omgang van burgers met elkaar).
 
Toegetreden tot SFV: Diabetes Fonds (1990), Aids Fonds ~
Soa Aids Nederland (1991), Maag Lever Darm Stichting (1996),
Ned. Brandwonden Stichting (1997), Hersenstichting Nederland (1998). Uitgetreden uit SVF: Nederlandse Rode Kruis.
 
Lucky Ten (nu Lucky Day) en de Nationale Instant Loterij geïntro-
duceerd.
Opbrengst verdeeld door SNS onder dezelfde organisaties als Lotto/Toto. ALN ontvangt namens cultuur, kunst, maatschappelijk werk en volksgezondheid.
 
Alle loterijen van SNS vallen onder de naam De Lotto.
Organisatievorm blijft dezelfde.
 
De Stichting Fondsenwervingsacties Volksgezondheid gaat van de BankGiro Loterij over naar de Sponsor Loterij.
Opbrengst uit de BankGiro Loterij vervalt, maar wordt vervangen door een deel van de opbrengst van de Sponsor Loterij. Volksgezondheid blijft wel via ALN gelden uit De Lotto ontvangen.
 
De Stichting Fondsenwervingsacties Volksgezondheid (SFV) wijzigt de naam in Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV).
 
Het secretariaat van de SLV is ondergebracht bij het Diabetesfonds.
 
Sponsor Bingo Loterij wijzigt haar naam in VriendenLoterij.
 
Het secretariaat van de SLV wordt ondergebracht bij het Longfonds
 
SLV besluit om de meeste middelen van de partners bij elkaar te leggen om een groot samenwerkingsproject te financieren dat in samenwerking met de 21 samenwerkende gezondheidsfondsen wordt ontwikkeld.
Daarmee wordt naar aanleiding van onderzoek van Mw. Mr. W. Sorgdrager besloten om geen nieuwe leden meer toe te laten en het Fonds Bijzonder Uitkeringen te beëindigen.
Het secretariaat wordt ondergebracht bij Officemanagement Midden Nederland, welke ook de ondersteuning van het onderzoek van Mw. Mr. W. Sorgdrager heeft uitgevoerd.
 

SLV besluit een deel van de SLV middelen te besteden aan het programma Gezonde Generatie, dat door de SGF wordt uitgevoerd.
 

Er wordt een evaluatiecommissie ingesteld om het samenwerkingsproject "Gezonde Generatie" te evalueren.
 

SLV besluit om toe te werken naar besteding van 100% van de SLV-middelen per 2023 ten gunste van bovengenoemde projecten/activiteiten die in samenwerking met de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) worden ontwikkeld. De financiële administratie wordt ondergebracht bij de Brandwondenstichting.