Home
  Jaarverslag
   
 
 
Algemeen  
Bestuur  
Doelstelling en Beleidsplan  
   
  Geschiedenis
  Contact

Een stichting als de SLV die als belangrijke taak heeft het rechtvaardig verdelen van ‘gekregen’ geld kan alleen maar goed functioneren als er duidelijke afspraken zijn over de vertegenwoordiging, de samenstelling van het bestuur en de besluitvorming. Maar bovendien afspraken over de toetreding van nieuwe deelnemers of het uitsluiten van deelnemers die niet meer aan de criteria voldoen.

Een paar van die duidelijke afspraken zijn:
Alle organisaties hebben één vertegenwoordiger in het bestuur.
Voorzitter en secretaris/penningmeester worden voor vier jaar benoemd, en zijn een keer herbenoembaar in die functie.
Elk jaar wordt bekeken of de aangesloten organisaties nog voldoen aan de criteria.
Besluiten over het toelaten of schrappen van een organisatie worden met tweederde meerderheid genomen, in een vergadering waarin ten minste driekwart van het aantal bestuursleden aanwezig is.

 
Bestuurssamenstelling

ReumaNederland
Prinses Beatrix Spierfonds
Stichting HandicapNL
Brandwondenstichting
Diabetes Fonds
Aidsfonds
MIND
Nierstichting
KWF Kankerbestrijding
Longfonds
KNCV Tuberculosefonds
Hersenstichting Nederland
Hartstichting
Maag Lever Darm Stichting
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit de heer T.A.J. Oostrom (voorzitter) en R. Baardse (penningmeester).